Ochrana osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti ISMONT s.r.o., so sídlom Strojárenská 1/C, 917 02, Trnava, IČO: 45593141, zapísanej v obchodnom registri Trnava 1, Odd. Sro, vložka č. 25803/T (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala vyššie uvedené osobné údaje dotknutej osoby.